کارآفرینی

 موتور محرک اقتصاد !

رشد
توسعه
کسب و کار

پیشرفت در دوران رکود
بقا سازمان در شرایط مرگبار
خروج از صنعت

کارآفرینی

حلقه مفقوده بین مدیریت و اقتصاد و مباحث کسب و کاری …

کارآفرینی ست که در این سال ها به عنوان نجات بخش اقتصاد ها معرفی شده است.

ارزش آفرینی

چگونه در هر پوزیشن وجایگاهی که هستیم بهترین خود باشیم؟

ارزش آفرینی برای همه اقشار جامعه است

کسب و کار

کسب و کار ها چگونه ایجاد می شود؟

چگونه می توانند در بازار خود باقی بمانند؟

استیو جابز

استیو جابز

مدیر عامل اسبق اپل

گاهی اوقات وقتی که نوآوری می کنی، دچار اشتباه می شوی. بهتر است که آن اشتباهات را سریعا بپذیری و سعی کنی به بقیه نوآوری های خود ادامه دهی.

ریچارد برنسون

ریچارد برنسون

موسس مجموعه ویرجین

به ثروت اندوزی فکر نکن ، به ایجاد تغییر در زندگی فکر کن تغییری که دیگران به شکل بدی ایجاد می کنند رو شناسایی کن و آن را به طرز بهتری عرضه کن .